Osudem jsem poučená,

má duše trošku potlučená,

své ruce zatnu jemně v pěst,

s pokorou odpracuji si svůj trest.

sheets g36f4b7b27 1280

Rodiče mi často říkávali, nezlob, nebo půjdeš do pekla… neodmlouvej, nebo si tě odnesou čerti. Do určitého věku jsem je respektoval, čertů jsem se bál a peklo jsem si představoval jako otvor ve skále se všude šlehajícími plameny a se spoustou rozzuřených rarachů, pobíhajících kolem kotle, kam hází zlobivé děti.

stop g1e68432e7 1280

 

Odcházím k ránu a Ty spíš,

mé tiché kroky neslyšíš.

Je to pár hodin, co tě znám,

co jsem šla s Tebou domů, k Vám.

beauty g3f7460eed 1280

Už je to dva roky, co jsem šel bručet,

co stát za můj pobyt platí účet.

Ale sám sem si to způsobil,

že mě soudce odsoudil.

man g61760b0b2 1280

 

Utíkám naprostou tmou. Jenom modré záblesky policejních majáků mi osvětlují cestu. Je mi jedno, jestli utíkám doleva nebo doprava. Jedinou mou myšlenkou je zachránit se. Drobný uzlíček si pevně tisknu k hrudi. Nerozeznávám, která z nás právě pláče.

mother g24b14d78c 1280