Byl poslední školní den a sluníčko svými paprsky zvalo všechny děti, aby si šly už už hrát. Bylo jen třeba počkat na poslední školní zazvonění. "Hurá, jupí," ozývá se ze všech tříd, když konečně zvonek naposledy v roce zazvoní. Začínají prázdniny i pro Dorotku a Olivera, o kterých tento příběh bude vyprávět.

rainbow g639aff075 1280

Jsem tu já a je tu se mnou on!

Oba dva držíme stejný tón, cestou realitou,

psychickou debilitou, která tě táhne s sebou,

níž a níž, tak kdy si to brácho uvědomíš, že

to není tak, jak to vypadá!

villain g3d55d1736 1280

 

Ono se může zdát, že taková kapka je vlastně NIC oproti oceánu VŠEHO. Co když je ale ta kapka uroněna samotnou prozřetelností? To pak může být tou poslední, která způsobí vylití oceánu a ten pak všechno uklidí a zaleje, třeba i ty donekonečna vyšlapané stezky bludných kruhů a smyček. Tak, jako i té, v níž jsem uvykla Já – smyčce mého nekončícího trápení ve spárech pijatiky. Ta smyčka se mi už dost stahovala u krku.

female alcoholism g09dbb6264 1280

Vaší žádosti o podmíněné propuštění soud vyhověl, jste propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody, kde jste byl umístěn za trestný čin výroba a nakládání s omamnými látkami a jedy, kdy za pomoci prekursorů, tak zvanou českou cestou, byla skutková podstata naplněna.

man ge8841594c 1280

„Malá oběť“, tak mě nazval můj psycholog ve věznici v Opavě a má můj velký dík, s kterým i jednou umřu. Nikdy na něj nezapomenu, čímž i začnu. Narodila jsem se v úplné rodině. Moje milovaná maminka mě vychovávala, jak mohla. Maminka je bílá a můj otec cikán. To jen, abyste byli v obraze. Ale povahou a výchovou po mamince.

violence gea5118036 1280