Michala Kernera, kterému jsme dne 22. září 2023 v Rýnovicích předali ocenění za 3. místo ve IV. ročníku Literární soutěže Za branou, jsme se zeptali, proč začal psát.

20230922 095417 20230922 10395420230922 104058

Odpověď? Pro syna, proto pohádky.... Své pohádky a úspěšný román Mlýn mu v Rýnovicích osobně věnoval a podepsal spisovatel a podnikatel Michal Vaněček, člen poroty soutěže. Věznice Rýnovice pro všechny zúčastněné připravila velmi pěkné setkání svědčící o tom, jaký důraz tu kladou na podporu lidí, kteří o něco dlouho a přesvědčivě usilují, jako Michal.