Pravidla IV. ročníku Literární soutěže Za branou pro vězněné autory 2023

Oprávnění autoři: všechny osoby aktuálně pobývající ve VTOS a vazebně stíhané na území ČR.

Umělecká forma: Autor je oprávněn tvořit v libovolném uměleckém a literárním formátu, např. písňové texty, povídka, scénář apod.

Téma soutěžního příspěvku: V rámci IV. ročníku LS Za branou mohou autoři soutěžit buď:

1/V tematické výzvě na volitelná témata: Ženy a trest, Závislost, Stigma, Úspěch

nebo

2/Ve výzvě na libovolné téma

Vyhlášené žánry, viz plakát soutěže, platí pro výzvu na téma i pro volný styl. O vítězi rozhoduje odborné hodnocení poroty a veřejnost bez ohledu na to, zda autor zvolil kategorii volnou nebo na konkrétní téma.

1 nepublikovaný text: do soutěže přijímáme od autora jen jeden dosud nepublikovaný text.

Přihlášení do soutěže: zaslání textu je přihláškou do soutěže.

Maximální rozsah díla: do soutěže mohou být zařazena pouze díla o maximálním orientačním rozsahu 3 strany A4 (5 400 znaků po přepisu na PC).

Systém soutěže: Od 1. do 30. 6. 2023 probíhá příjem děl v Za branou a 1. kolo hodnocení. V období od 1. 7. do 15. 8. jsou postupně zveřejňována všechna finálová díla na www.rodinyveznu.cz a na facebookových profilech provozovaných Za branou (FB profil Za branou a Psáno Za branou). Autoři, jejichž díla postoupí do závěrečné fáze soutěže a budou zveřejněna, o tom obdrží informaci vč. případného vypořádání autorizace, viz níže „Úpravy a krácení“.

Datum vyhlášení vítězů: 15. 8. 2023

Autorská práva: zasláním díla do soutěže autor souhlasí s hodnocením díla a s případným zveřejněním. Na uveřejnění však není nárok. Autor má právo kdykoli po skončení soutěže požádat o smazání svého zveřejněného díla. Do 31. 12. 2023 může požádat o vrácení rukopisu zaslaného do soutěže.

Anonymita: Autor není povinen zveřejnit celé své jméno, ani křestní či jen příjmení. Z tohoto důvodu žádáme autory preferující anonymitu o zaslání alternativního podpisu i s dílem, může jít například o první dvě písmena z křestního jména a příjmení (např. F. V.), umělecký anonym (např. Shakespeare), nebo jen podpis ve tvaru „anonym. U všech autorů uvádíme název věznice.

Propuštění v době soutěže: Přeje-li si autor, který v době soutěže zároveň končí trest, informace o díle, může s dílem zaslat příslušnou informaci a budoucí kontakt. Je zároveň oprávněn kontaktovat pořadatele soutěže po svém propuštění, například za účelem převzetí ceny.

Cena veřejnosti: Vítězem se může stát autor s největším počtem „lajků“ na FB profilu OS Za branou a hlasů zaslaných do soutěže elektronicky pro své dílo. Cena veřejnosti je vyhlášena v době zveřejnění všech finálových příspěvků. Hlasy získané do vyhlášení ceny se do celkového výsledku započítávají.

Úpravy a krácení: Zveřejněna mohou být jen díla přepsaná za účelem zveřejnění na internetu. Nemůže být zveřejněn rukopis díla psaný rukou. Přepis na PC zajišťuje OS Za branou. Zveřejněna mohou být jen redakčně upravená a pravopisně bezchybná díla. Úpravy a případné opravy zajišťuje Za branou. Autor je oprávněn vyžádat si ke schválení redakčně upravené dílo vč. možného zkrácení. Žádáme autory, aby případný zájem o autorizaci projevili hned při zaslání díla do soutěže. Nebude-li zájem o autorizaci autorem projeven, bude dílo určené ke zveřejnění automaticky redakčně upraveno.