Oprávnění autoři: všechny osoby aktuálně pobývající ve VTOS a vazebně stíhané na území ČR.

Umělecká forma: Autor je oprávněn tvořit v libovolném uměleckém a literárním formátu, např. písňové texty, povídka, scénář apod. 

Literární soutež

 

 

Téma soutěžního příspěvku: libovolné

1 nepublikovaný text: do soutěže přijímáme od autora jen jeden dosud nepublikovaný text.

Maximální rozsah díla: do soutěže mohou být zařazena pouze díla o maximálním orientačním rozsahu 3 strany A4 (5 400 znaků po přepisu na PC).  

Systém soutěže: Od 1. do 30. 6. 2022 probíhá příjem děl v Za branou a 1. kolo hodnocení. V období od 1. 7. do 15. 8. jsou postupně zveřejňována všechna finálová díla na www.rodinyveznu.cz a na facebookovém profilu Za branou. Autoři, jejichž díla  postoupí do závěrečné fáze soutěže, o tom obdrží informaci vč. případného vypořádání autorizace, viz níže „Úpravy a krácení“.

Datum vyhlášení vítězů: 15. 8. 2022

Autorská práva: zasláním díla do soutěže autor souhlasí se zveřejněním. Na uveřejnění však není nárok. Autor má právo kdykoli po skončení soutěže požádat o smazání svého zveřejněného díla.

Anonymita: Autor není povinen zveřejnit celé své jméno, ani křestní či jen příjmení. Z tohoto důvodu žádáme autory preferující anonymitu o zaslání alternativního podpisu i s dílem, může jít například o první dvě písmena z křestního jména a příjmení (např. F. V.), umělecký anonym (např. Shakespeare), nebo jen podpis ve tvaru „anonym. U všech autorů uvádíme název věznice.

Propuštění v době soutěže: Přeje-li si autor, který v době soutěže zároveň končí trest, informace o díle, může s dílem zaslat příslušnou informaci a budoucí kontakt. Je zároveň oprávněn kontaktovat pořadatele soutěže po svém propuštění, například za účelem převzetí ceny.

Cena veřejnosti: Vítězem se může stát autor s největším počtem „lajků“ nebo hlasů zaslaných do soutěže elektronicky pro své dílo. Cena veřejnosti je vyhlášena v době zveřejnění všech finálových příspěvků. Hlasy získané do vyhlášení ceny se do celkového výsledku započítávají.

Úpravy a krácení: Zveřejněna mohou být jen díla přepsaná za účelem zveřejnění na internetu. Nemůže být zveřejněn rukopis díla psaný rukou. Přepis na PC zajišťuje OS Za branou. Zveřejněna mohou být jen redakčně upravená a pravopisně bezchybná díla. Úpravy a případné opravy zajišťuje Za branou. Autor je oprávněn vyžádat si ke schválení redakčně upravené dílo vč. možného zkrácení. Žádáme autory, aby případný zájem o autorizaci projevili hned při zaslání díla do soutěže. Nebude-li zájem o autorizaci autorem projeven, bude dílo určené ke zveřejnění automaticky redakčně upraveno.

 

Členové poroty

Tereza Brdečková, nar. 1957, česká spisovatelka, scénáristka a literární publicistka

Michal Horáček, nar. 1952, textař, novinář, spisovatel

Josef Klíma, nar. 1951, novinář, spisovatel a TV reportér

Jan Frank, nar. 1977, předseda OS Za branou

 

0
0
0
s2smodern
powered by social2s
OSense O-Sense