Další věznicí, kde jsme mohli nahlédnout na to, jak to chodí v tamní knihovně, byl Oráčov. O tamní fond se stará Martin, kterému za odpovědi moc děkujeme.

Kolik je v knihovně Věznice Oráčov titulů?Jsou to vše knihy, nebo se v to počítají také například časopisy?

V knihovně je přibl. 4 500 položek. K zapůjčení je také více než 400 cizojazyčných titulů (ruština, angličtina, němčina, rumunština, bulharština, francouština, holandština, vietnamština atd.), také učebnice, atlasy, slovníky, encyklopedie a odborné tituly (historie, fauna a flora, technika, umění, náboženství, psychologie, lekařství, sport, cestování atd..)

books 5430104 1280

Dá se knihovna přirovnat třeba k obecní malé knihovně?

Směle snese srovnání s občanskými knihovnami na malých městech.

Chodil jste v civilu do knihovny?

V běžném životě jsem využíval fondy vědecké knihovny, případně fondy archivní. Nejčastěji jsem využíval služeb MZK v Brně, kde jsem si zapůjčil knihy jak pro osobní, tak i studijní učely.V rámci VŠ studia jsem dále navštěvoval knihovny univerzitní, nejčastěji pak knihovnu FF MU v Brně.

Potkávají se v knihovně odsouzení, kteří by se jinak nesetkali?

Vězeňskou knihovnu si nelze představovat jako veřejnou čítárnu či jako místo setkání inteligence. Ve věznicích slouží knihovny především jako fyzické útočiště knih, které jsou dále distribuovány odsouzeným a prostory určené k práci zaněstnanců knihovny. Primární funkcí knihovny je proto zapůjčování knih odsouzeným.

Kolik výpůjček máte ročně? Na kolik odsouzených/čtenářů takové číslo připadá?

V loňském roce (2021) bylo zapůjčeno 1 848 knih, přičemž byl tento nízký počet zapříčiněn covidovými opatřeními ve věznici. Nejvyšší počet (206 a 205 ks) knih byl zapůjčen na prvotrestanecká oddělění. Nejméně (88 ks) se jich dostalo na oddělení vícetrestanecké, převážně nepracující. Pro srovnání uvádím statistiky z doby před covidem (konkrétně pak z roku 2019), kdy bylo zapůjčeno 3422 knih. Ze statistik nelze určit, na kolik čtenářů tato čísla připadají.

Mají odsouzení muži spíše své vlastní knihy, nebo chodí do knihovny? Víme tedy o všech, kdo ve vězení čtou?

Oddělení věznice mají jednak vlastní zdroje knih a zároveň využívají i knihovnu. Mé teměř sedmileté zkušenosti s životem uvnitř věznice hovoří o tom,  že je pravidelných čtenářů s aktivním zájmem o knihy a četbu minimální. Situace však může být napříč věznicemi odlišná, záleží na profilaci odsouzených ve věznici. I přesto si dovoluji odhadovat, že většina odsouzených knihy pravidelně nečte. Nic na tom nezmění ani fakt, že přemíra volného času ve věznicích odsouzené k četbě prímo vybízí.

Kdy je knihovna otevřená? Co je vlastně náplní práce vězeňského knihovníka? Má nějaké kvalifikační předpoklady?

Knihovna je otevřena každý všední den od 8:00 do 11:30 a dále od 13:00 do 15:30. Pracovní náplní knihovníka je distribuce knih na jednotlivá oddělení věznice, evidence vypůjčených a vrácených knih, jejich fyzická kontrola, renovace a opravy, popř. odpis a likvidace knih nenávratně poškozených. Důležitá je také znalost autorů a děl a s tím spojená orientace v nabídce. Odsouzení si často nechávají četbu doporučit. Kvalifikační předpoklady na knihovníka mi nejsou známy. Zařazování do zaměstnání ve věznici je v kompetenci zaměstnanců Věznice Oráčov a dále podléhá komisi. Tito všichni se snaží obsadit konkrétní pracovní pozice kompetentními osobami, což dosvědčuje fakt, že máme s kolegou vysokoškolské vzdělání humanitního zaměření a ke knihám chováme osobní vztah.

Máte k dispozici PC, nebo se vše dělá ručně?

PC k dispozici není. Veškerá provozní i evidenční  činnost je prováděna manuálně.

Jaký druh literatůry se nejvíce půjčuje? A naopak: dá se říci, že v knihovně v nabídce i něco trochu chybí?

Vyšší frekvence výpůjčky některých položek podléhá módním trendům ve věznici, a to buď ve vztahu k žánrům (skandinávské thrilery) nebo autorům (W.Smith , Jo Nesbo..). Nejžádanějším autorem je W. Smith, žánrem thriler a problematikou drogy, popřípadě mafie. O klasickou literaturu není zájem, který je naopak o brožovaná vydání levných  kriminálek a wetsternů. Osobně bych se více zaměřil na literaturu společenskovědní, konkrétně pak literaturu psychologickou a filosofickou, vzdělávací v oblasti psychohygieny, osobního rozvoje, zdraví (fyzické, psychické, duchovní).

Kdo je ve vězení typický čtenář?

Model typický čtenář ve vězeňském prostředí neexistuje. Zájem o čtení není předurčen ani věkěm, ani délkou trestu, ani dosaženým vzděláním, ani národností či státní přislušností.

Baví vás práce vězeňského knihovníka?

Práce knihovníka mě naplňuje v limitech daných možnostmi výkonu trestu a limitech smysluplnosti čehokoliv konaného v prostředí věznice. Vše, co člověk ve vězení dělá a co by jej snad mohlo naplňovat, je zastíněno prostředím, v němž se  nachází, lidmi, s nimiž se musí stýkat, ploty a dráty, které jej omezují v rozletu a katry, před kterými pročeká dlouhá léta. A ještě k tomu všemu tu není žádná žena. A jak může být muž bez ženy šťasten?