Někdejší pracovnice Českého helsinského výboru, dnes rodinná mediátorka a lektorka, doktorka Dana Vrabcová, se s námi podělila o svůj pohled na problematiku nám ta blízkou. Proč a hlavně jak napomáhat pravidelným kontaktům mezi odsouzenými rodiči a jejich dětmi. Dana Vrabcová čerpá ze zkušeností z projektů, kterými se - v ČR naprosto průkopnicky - pomáhalo dětem odsouzených rodičů pomáhalo v Českém helsinském výboru.

Jsem přesvědčena, že osobní setkání dítěte se svým vězněným rodičem představuje nejefektivnější cestu, jak udržovat a posilovat jejich vzájemný vztah. Návštěva ve věznici může pro dítě znamenat významný moment, díky kterému se přesvědčí, že jeho rodič žije a že je o něj postaráno. I rodič prožívá značnou úlevu při pohledu na své zdravé a prospívající dítě. Společné chvíle umožňují rodiči získat přehled o každodenním fungování svého potomka a zůstat v jeho životě přítomný a alespoň částečně aktivní. Jedinou cestou, jak může vězněný rodič rozvíjet svůj vztah s dítětem a stimulovat jeho existenci, vývoj a socializaci, zůstává forma pravidelného kontaktu. Nedostatek takového kontaktu ovlivňuje nejen povahu vazby dítě – rodič, ale negativně působí také na výchovnou roli rodiče, stejně tak jako na jeho roli v procesu individualizace dítěte.

 

Občanské sdružení Za branou, z.s. přijme na DPP psychologa, nebo psychoterapeuta (např. sociální pracovník s psychoter. výcvikem) se zájmem o práci s rodinami a dětmi odsouzených, zejména ve věznicích.

Náplň práce:

- individuální konzultace s odsouzenými rodiči

- korespondence s odsouzenými rodiči

- konzultace s rodinami a blízkými odsouzených vč. dětí

V případě zájmu prosím CV zašlete nebo kontaktujte: 775 722 784, nebo

OSense O-Sense