Co může odsouzený (odsouzená) dělat v případě, když mu partnerka (partner) a matka (otec, případně jiná osoba pečující o děti) dětí brání ve styku s dětmi a nedává mu ani informace o dětech? S takovými případy se u nás v Za branou velmi často setkáváme a odsouzení se na nás obracejí s žádostí o pomoc a radu.

sad 219722 1280

 

V některých případech se potom snažíme jednat s  partnery (druhým z rodičů dětí odsouzeného) odsouzených a vysvětlovat  situaci, stejně tak s OSPOD. Jiná situace je v těch případech, kdy došlo ke zbavení nebo omezení rodičovských práv odsouzeného, kdy ten již svý rodičovská práva nárokovat nemůže.

Navzdory snaze odsouzeného, příp. jeho příbuzných, OSPOD i naší však v poměrně mnoha případech u partnera, který má nezletilé děti odsouzeného v péči, není ochota tyto informace poskytovat. 

Pak odsouzenému rodiči zbývají v zásadě 2 možnosti:

1/smířit se s tím, že žádné informace nedostane a rezignovat, příp. doufat, že druhý z rodičů pečující o jeho dítě své jednání sám časem změní

2/domáhat se svých práv a obrátit se k soudu (podle bydliště druhého partnera a dětí) a žádat, aby soud uložil povinnost informace o dětech odsouzenému sdělovat.

Tak to bylo i v případě odsouzeného pana Karla.

S partnerkou (dnes už bývalou) má osmiletého syna, o kterého se do nástupu do vězení staral a žili ve společné domácnosti. Má k němu hezký vztah a rozhodně nechtěl, aby se jejich vztah výkonem trestu přerušil a  chtěl o něm dostávat aspoň pravidelné informace.

Po několika marných pokusech, kdy se obracel na partnerku a OSPOD, a žádal informace o synovi, se obrátil žalobou k soudu. Žádal, aby soud uložil jeho partnerce povinnost mu pravidelně poskytovat informace o synovi, o jeho prospěchu ve škole, o jeho zdravotním stavu a o mimoškolních aktivitách. Soud jeho žalobě vyhověl a tyto povinnosti partnerce uložil.

V případě, že by partner odmítal plnit rozhodnutí soudu, je možné se domáhat soudního výkonu rozhodnutí. Ale podle našich zkušeností partneři soudní rozhodnutí většinou respektují. Není to samozřejmě ideální řešení, vždy je lepší se pokusit o dohodu, ale ukazuje to, že i odsouzení právo na informace o dětech mají a že se ho mohou domoci i soudní cestou v průběhu výkonu trestu.

JUDr. Bedřiška Kopoldová, Za branou.

 

 

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

OSense O-Sense