Co může odsouzený (odsouzená) dělat v případě, když mu partnerka (partner) a matka (otec, případně jiná osoba pečující o děti) dětí brání ve styku s dětmi a nedává mu ani informace o dětech? S takovými případy se u nás v Za branou velmi často setkáváme a odsouzení se na nás obracejí s žádostí o pomoc a radu.

sad 219722 1280

Programem „Děti vězněných rodičů“ pracovníci ČHV zajišťovali v roli prostředníků a asistentů (mezi dětmi, rodiči, pečujícími osobami, sociálními pracovníky sociálně - právní ochrany dětí a pracovníky vězeňské služby) zprostředkování osobních setkání dětí s jejich vězněnými rodiči. Jednalo se o tzv. asistované návštěvy, které jednak posílily vzájemné rodinné vazby a jednak nezpůsobily dítěti trauma z vězeňského prostředí a pomohly rodičům i dětem zvládnout a užít si vzájemně setkání s rodičem po dlouhém odloučení. Dítě i odsouzený rodič by měl být na návštěvu důkladně připraven.  

 

Získat rozhovor s doktorem Václavem Jiřičkou, hlavním psychologem Vězeňské služby ČR, je poměrně vzácným "úlovkem". Zvláště na tak vrtkavé a obecné psychologické téma, jakým je rodina odsouzeného. Jak uvádí, je až překvapivé, kolikrát je zdrojem trestné činnosti zdánlivě běžný rodinný konflikt.

jiřička

 

Trvale pracovně nezařaditelní odsouzení

Kategorii odsouzených trvale pracovně nezařaditelných (TPN) vymezuje § 69 zákona o výkonu trestu. Podle tohoto ustanovení do kategorie TPN patří odsouzený, který je starší 65 let, pokud sám nepožádá o zařazení do práce; který byl uznán invalidním ve třetím stupni, ledaže sám požádá o zařazení do práce a jeho pracovní schopnost takovéto zařazení připouští; nebo jehož zdravotní stav neumožňuje trvalé pracovní zařazení. Může se tedy jednat o odsouzené se zdravotním postižením pohybového ústrojí ale i osoby s duševním onemocněním, anebo zdravé seniory.

ombudsman logo black

 

Mgr. Kristýna Jůzová Kotalová na Ministerstvu práce a sociálních věcí na práci OSPODů metodicky dohlíží. Byla tak hodná, a pro rodinyveznu.cz prozradila, jak je OSPOD v obecné rovině v oblasti rodin odsouzených angažovaný, co od něj čekat, nečekat apod. Jak říká “samotný nástup rodiče do vězení nezakládá důvod k intervenci sociálního pracovníka v rodině“.

  imageresize