Balíky, telefonování, dopisy, šikana, stížnosti a další věci, které řeší vězni i jejich blízcí a rodiny. Najdete v novém letáčku Za branou: https://zabra.webnode.cz/news/letacek-pro-rodiny-muj-blizky-ve-vezeni/

zver

Vězení může být příležitostí pro vztah rodiče a dítěte

O lidech, kteří se ocitli ve vězení, se obvykle uvažuje v mnoha kategoriích. Viny, dluhů, uplatnění v práci, vztahu k obětem trestné činnosti, recidivy. Prakticky nikdy ale v jedné velmi významné. Jako o rodičích. Přitom odsouzených rodičů je v českých věznicích plno. Řádově několik tisíc, na které připadá několik desítek tisíc dětí. Čísla vysoká, že? Jde být rodičem z vězení? Nebo se jím opět stát, Jak se tomu dá pomoci?

tata

 

Je-li člověk zvyklý celý život pracovat, je ve vězení nejhorší to, že najednou pracovat nemůže. Samozřejmě, prvních pár dnů či týdnů si nicnedělání užívá. Je to taková „dovolená all inclusive“. A pokud se člověk v nástupním vězení či na přibylu ještě dostane ke knihám, tak čas v těch prvních dnech a týdnech příjemně ubíhá. Avšak čeho je moc, toho je příliš, nicnedělání se po čase omrzí. Na oddíle se přes den spát nedá a i četba po čase přestane bavit. Člověk začne toužit po práci.

Zdravotní péče v podmínkách českých věznic se dlouhodobě potýká s řadou problémů především v zajištění dostupné a kvalitní péče, což do jisté míry souvisí s nedostatkem lékařů motivovaných k práci ve věznicích a nevyřešeným pojetím vězeňského zdravotnictví.[1] Jednou z nejčastějších oblastí, se kterými se vězněné osoby a jejich blízcí obrací na ombudsmanku, jsou právě stížnosti na zdravotní péči.

bez názvu

 

Z odpovědí oslovených zástupců rodin odsouzených vyplývá, že formálně mělo v době jejich návštěvy dětský koutek celkem 9 věznic, přičemž vybavených hračkami (bez ohledu na počet a kvalitu) bylo jen 5. V horším případě jen nápoj z automatu (třeba i bez kelímků), v lepším i něco z nabídky vězeňského bufetu lze pořídit v rámci návštěvy v celkem 13 posuzovaných věznicích. Možnost odborné konzultace s přítomným vychovatelem udaly jen 3 rodiny. Velká většina respondentů udala tzv. dotykové návštěvy (návštěvy umožňující fyzický kontakt), přičemž v praxi se může jednat jen o jeden polibek za návštěvu až po možnost chování dětí odsouzeným.

Dcera se mnou jela za dědou na návštěvu do vězení poprvé téměř ve 4 letech. Zatím bohužel nemáme povoleny tzv. kontaktní návštěvy, kdy bychom mohli sedět u jednoho stolu. Je od nás stále oddělen nižší přepážkou a fyzický kontakt, až na uvítání a rozloučení, zatím není možný. Důležité je zjistit, jakým způsobem probíhá vůbec příchod na návštěvu. Kolik času je potřeba celkem, o kolik minut dříve je lepší dorazit a kolik času zhruba zabere kontrola u vstupu. Některé informace jsou uvedeny například v povolení k návštěvě, nebo se je dovíte od svého blízkého přes spoluvězně.

detsky koutek 1

Psychologické dopady odloučení dětí od rodičů ve výkonu trestu

Úplná rodina je považována za protektivní faktor pro zdravý vývoj a růst dítěte. V důsledku trestné činnosti může být jeden z rodičů, nebo rodiče oba umístěni do VTOS. Tato situace se odráží v dalším vývoji dítěte. Pokud nastane odsouzení a uvěznění jednoho či obou rodičů, musí se dítě vyrovnat s několika jevy. Je to odloučení od rodiče, či rodičů. Omezený, nebo žádný kontakt. V případě existence kontaktu, pak adaptace na prostředí výkonu trestu. Možná stigmatizace v důsledku odsouzení jednoho či obou rodičů. Změna výchovného prostředí při svěření dítěte do ústavní péče, či do jiné péče. Následně pak adaptace na návrat rodiče. U malých dětí to pak může být i adaptace na pobyt ve vězení s matkou. To vše může mít negativní vliv na vývoj dítěte. Dítě se musí s uvedenou situací vyrovnat a zpracovat ji.

 

zabra

 

V srpnu tohoto roku vydal Ústavní soud ČR (ÚS) nález, který se týká práv rodičů  ve výkonu trestu odnětí svobody na styk s jejich nezletilými dětmi dětmi. ÚS rozhodl, že výrokem Krajského soudu v Brně bylo porušeno právo stěžovatele, odsouzeného otce dětí, na spravedlivý proces, garantované Listinou základních práv a svobod a Úmluvou o ochraně lidských práv a základních hodnot.

 

logo ús

 

Veřejná ochránkyně práv se ze své pozice zabývá činností Vězeňské služby ČR a podmínkami výkonu vazby či trestu odnětí svobody. Vězněným osobám by mělo být umožněno komunikovat co možná nejčastěji písemně, telefonicky, nebo jinými formami komunikace s jejich rodinami, jinými osobami a zástupci externích organizací, a přijímat návštěvy těchto osob. Na komunikaci a návštěvy se mohou vztahovat pouze taková omezení a kontroly, které sledují legitimní cíl (pořádek, bezpečnost apod.) a jsou tomuto cíli přiměřené.

DSC 0662

 

S Blažejem Pelánem, kaplanem Věznice Plzeň, se známe již řadu let. Byli jsme svědky toho, jak s přáteli z církve doslova podržel nad vodou rodinu s malými dětmi odsouzeného, který byl jeho klientem ve věznici. V rozhovoru pro rodinyveznu.cz odkrývá nejen podrobnosti práce s odsouzenými, ale rovněž tak s jejich blízkými a rodinami.   

Blažej

OSense O-Sense