Není těžké dostat se do vězení, když se vám kontrola nad užíváním návykových látek vymkne z rukou. Většině lidí se v této souvislosti vybaví obrázek uživatele nelegálních drog, jeho životního stylu a drogové delikty. Realita je přitom mnohem širší, nejen nelegální drogy, ale také nadužívání alkoholu nebo hazardní hráčství a s tím spojené problémy mohou člověka přivést do vězení. A pro všechny tyto lidi jsou určeny služby obecně prospěšné společnosti Podané ruce, konkrétně Centra poradenských služeb ve vězení a po výstupu. Nabízíme jim individuální poradenství, psychoterapii, sociální služby a doprovázení po výstupu z vězení. Řídíme se zásadami, jako jsou důvěrnost, respekt, bezpečí, dobrovolnost, dostupnost, profesionalita a individuální přístup. To jsou základní kameny naší spolupráce s klientem.  

podané ruce

 

 Působení ve věznicích

V současné době dojíždíme do těchto věznic: Brno, Kuřim, Rapotice, Světlá nad Sázavou, Znojmo, Břeclav a Poštorná. Méně intenzivně dojíždíme do Ostrova, Příbrami, Karviné a Opavy. Ve všech těchto věznicích nás mohou kontaktovat klienti a navázat s námi spolupráci. Stačí jen oslovit odborný personál věznice – vychovatele, sociálního pracovníka, psychologa, speciálního pedagoga s tím, že mají zájem o setkání s pracovníky Společnosti Podané ruce.

Klienti mohou očekávat, že jim pomůžeme získat náhled na jejich situaci a podpoříme je při řešení problémů, které vedly k uvěznění a mají silné dopady do jejich života. Můžeme vyjmenovat nejčastější problémy, se kterými se na nás lidé obrací: závislost, ztráta zázemí, narušené vtahy s rodinou, zdravotní problémy, dluhy, život na okraji společnosti. S účinnou pomocí a doprovázením odborníka, kterému klient důvěřuje, je možné využít čas ve vězení k práci na sobě a k přípravě na lepší a stabilnější život po výstupu.

Oblasti, které s klienty řešíme:

Závislost

Cíleně se věnujeme oblasti závislosti, pracujeme na zvýšení motivace ke změně a jejímu udržení během celého výkonu trestu, kdy klient může zažívat různé těžkosti. Klientům, kteří se rozhodnou zahájit léčbu závislosti, poskytujeme informace o léčebných programech, které se jím nabízí přímo ve vězení. A podpoříme je v tom, aby tuto šanci využili. Vycházíme ze skutečnosti, že zvládnutí závislosti je zásadní předpoklad pro spokojený život po propuštění.    

Všem klientům nabízíme možnost dozvědět se, jak předcházet rizikovým momentům, které by mohly vést k recidivě závislostního chování. To je předpoklad pro bezpečnější návrat na svobodu. Věnujeme se všem typům závislostí a připravujeme klienty na vstup do léčebných a poradenských programů ve vězení i na svobodě.

Klientům, kteří nemají zájem o velkou změnu v oblasti užívání návykových látek – úplná abstinence, poskytujeme informace, jak se o sebe postarat a co nejlépe se ochránit před riziky, které užívání přináší. Poskytujeme jim také informace o sociálních a dalších odborných službách, které jim mohou pomoci.

Klienty nejvíce zajímá, jak vyřešit sociální otázky: bydlení, práci, dluhy, řešíme s nimi ještě ve vězení. Informujeme je o způsobech řešení a reálných možnostech. V případě potřeby jim zprostředkujeme potřebné kontakty, nebo domluvíme spolupráci se službami v místě, kam plánují návrat. Dosáhneme toho, že ještě před výstupem z vězení má klient jasnou představu, do jakých podmínek se bude vracet a jaký bude průběh prvního období po výstupu.  

Příprava na výstup z vězení

Jedním z velkých cílů naší spolupráce je zvýšení povědomí klientů o tom, že vytvoření reálného plánu na propuštění je základem pro dobrý start. V rámci utváření plánu se dozví o službách, které bude moci kontaktovat, jak s nimi naváže spolupráci, kdy a jak je najde. K pevnému výstupu z vězení může vědět, s kým bude první dny jednat (úřady a instituce) a co může očekávat. Zmírní se tím stres a zároveň je méně prostoru pro nenadálé rizikové situace.  

Klientům nabízíme spolupráci s přípravou na podmíněné propuštění, v koordinaci s Probační a mediační službou ČR, nebo i bez ní. S klientem vytváříme povýstupní plán, do kterého je zahrnuta spolupráce s naší, nebo jinou adekvátní službou, která by měla pomoci klientovi ke zvládnutí abstinence. V rámci naší služby existuje také probační program KOMPAS, který je určen osobám podmíněně propuštěným s uloženým probačním dohledem. Klienty, které čeká pevný výstup, informujeme o možnosti spolupráce s námi nebo jinou službou, záleží na tom, kam se plánují vracet. Cílem je motivovat a ukázat, jaké konkrétní přínosy mohou získat ze spolupráce s odbornými službami. Samotné poskytnutí informací nemusí stačit k tomu, aby je člověk vyhledal.

Programy následné povýstupní péče:

Pro všechny klienty vracející se z vězení, kteří chtějí zakotvit v Brně nebo v okolí, nabízíme doprovázení. Může mít podobu krátkodobé nebo dlouhodobé spolupráce, záleží na potřebě klienta. Základem je:

- psychická podpora a poradenství bezprostředně po výstupu z vězení

- pomoc s vyřizováním na úřadech (úřad práce, sociální kurátoři, Probační a mediační služba ČR, OSPOD)

- hledání bydlení a práce, sociální a materiální pomoc

- podpora v abstinenci

- vytváření podmínek pro zlepšení vztahů s rodinou

- učíme je, jak vést rovnovážný životní styl

 Poradenství pro osoby blízké

Rodinní příslušníci, ale i jiné blízké osoby uvězněného, nás mohou kontaktovat. Pomůžeme jim se zvládáním odloučení a pocitů, které sebou nese. Přiblížíme jim realitu pobytu ve vězení, aby mohly účinně podpořit svého blízkého ve využití možností, které ve vězení jsou. Poradíme, jak se připravit na návrat blízkého z vězení.

Osobám blízkým doporučujeme a poskytujeme informace o závislosti a možnostech změny. Dozví se základní poznatky o její podstatě a informace, jak mohou oni sami přispět ke změně, k dosažení zdravé a otevřené komunikace se svým blízkým. Tím podpoří zralejší a zodpovědnější chování u svého blízkého a vytvoří podmínky pro vzájemnou důvěru.  

 Naše kontaktní údaje:

Centrum poradenských služeb ve vězení a po výstupu

Špitálka 23,

602 00   Brno

Tel: 545 247 542

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.podaneruce.cz

 

 

 

 

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

OSense O-Sense