8 až 10. června 2018 se v Manchesteru ve Velké Británii konala konference pořádaná organizací COPE o právech dětí, jejichž rodiče jsou ve vězení nazvaná "Progress and Parental imprisonment: a child perspective ", a to ve spolupráci s organizací POPS (Partners of Prisoners), která se této problematice dlouhodobě věnuje. V roce 2016 jsme tuto organizaci  v Manchesteru navštívili, seznámili se s jejich činností a ředitelka POPS Diane Curry, spolu s dalšími kolegyněmi se potom zúčastnila naší konference o rodinách odsouzených v listopadu r. 2016. 

Popsicle Intro

 

 

Konference se konala na Manchesterské universitě a zúčastnilo se více než 60 hostů z Velké Británie, Německa, Itálie, Finska, Norska, Francie, Polska, Švédska a Francie, vesměs členů COPE (Za branou je přidruženým členem). Této konference jsem měla možnost se zúčastnit.

Bylo předneseno celkem 12 příspěvků, věnovaných jak právní úpravě, "dobré praxe návštěvnických center ve věznicích“, tak i výzkumům v této oblasti, na kterých se podílí i Universita v Oxfordu.

Zajímavý příspěvek byl o odsouzených a vězněných ženách, dopadu na jejich děti a o možnostech, jak tyto nepříznivé dopady na děti zmírnit. Ze všech příspěvků (v některých případech doplněných i krátkými filmy) zaznívala snaha o ochranu dětí, obava ze stigmatizace těchto dětí a rodin, rovněž tak i snaha o "šíření osvěty" o dopadech věznění na rodiny a děti mezi policií, soudci a dalšími institucemi.

Bylo velmi zajímavé slyšet, kolik v této oblasti (u nás zatím spíše opomíjené) existuje již programů pro tyto děti, terapeutických programů pro odsouzené rodiče a jejich rodiny, co přinášejí výzkumy. A především, jaká pozornost této problematice je zejména ve Velké Británii věnována, a to i ze strany vězeňské služby i politiků

IMG 5724 300x200

Další den probíhala setkání v menších skupinách na téma Speciální programy pro ohrožené děti, Návštěvy dětí ve věznicích a návštěvnická centra, Spolupráce s policií a soudy a byla  příležitost i k vzájemné výměně zkušeností.

V rámci programu jsme navštívili věznici Thorn Cross, vzdálenou asi 40 km od Manchesteru. Je to věznice s mírnějším režimem pro 170 mužů. V neděli probíhají rozšířené návštěvy rodin s dětmi, na jejich organizaci se POPS rovněž podílí. O těchto návštěvách bych se zde chtěla více zmínit.

Hned u vchodu do věznice návštěvy vítá figurína tučňáka, která je potom provází i dále (maskot POPS), i informační leták organizace POPS, kde jsou informováni o průběhu návštěv a také i o tom, kdy mohou žádat o finanční podporu na cestu a o možnosti kontaktu s pracovníky POPSu. V případě, že odsouzený se ve věznici podrobuje léčbě závislostí, mají rodinní příslušníci možnost se zúčastnit podpůrných skupin. O tom jsou rovněž při vstupu do věznice informováni, jako i o všech akcích, které se ve věznici konaly a budou konat.

Návštěvy probíhají v jedné z přízemních budov  věznice, kde je velká vstupní hala s dětským koutkem s mnoha hračkami o velikosti menšího pokoje, dále automat na občerstvení a kanceláře. Z dětského koutku je možné vyjít do zahrady, kde je i dětské hřiště s prolézačkami, skluzavkou, domečkem a lavičkami. Na první pohled to vypadalo jako dopoledne na běžném  dětském hřišti, kde si děti hrají, rodiče je z lavičky pozorují, hrají si s nimi, ale přitom mají možnost si spolu povídat. Velkým lákadlem pro děti jsou 2 živí tvorové - domácí králíčci, kteří "bydlí" v přízemí domečku, děti si je mohou brát, jsou velmi přítulní, mají svá jména a děti se na ně vždy těší.

Návštěva trvá cca 3 hodiny, během ní se mohou děti občerstvit z automatu, rodiny si mohou přinést i vlastní jídlo, zejména pro malé děti. Návštěvy jsou organizovány tak, aby současně přišlo 6 - 8 rodin (některé i s 3 dětmi), aby každá rodina měla pro sebe dostatečný prostor. Na návštěvy dohlíží příslušník vězeňské služby a je jim přítomen i pracovník POPSu, který  je s nimi v kontaktu a v případě potřeby jim poskytuje  informace  a poradenství. Návštěva probíhá v příjemné atmosféře a důležitý je přirozený fyzický kontakt odsouzených s dětmi.

Vedle těchto návštěv ve věznici jsou ještě pořádány 4 x za rok Dny rodin ("Family Day"), kdy je celý den věnován rodinám s dětmi, pro děti jsou organizovány různé hry a soutěže, je jim podáváno jídlo, na programu a jeho přípravě se podílejí vedle pracovníků POPSu a věznice i odsouzení.

Měli jsme možnost mluvit s pracovníky věznice i se samotnými rodinami. Udržení kontaktu s rodinami a posilování rodinných vazeb považují za důležitý resocializační činitel (což prokazují i výzkumy) a prevenci recidivy, a proto návštěvám rodin věnují takovou pozornost. Vedle toho rodiny mají ještě možnost se setkat s vedením věznice a jeho zaměstnanci a informovat se o podmínkách výkonu trestu, rekvalifikačních programech pro odsouzené, terapeutických programech apod.

Nabízí se samozřejmě otázka, co z toho, zejména z toho, co se prokazatelně osvědčilo, lze realizovat i u nás. Dle mého názoru to není nedostupné, rodina odsouzeného a její význam je zahrnuta i v koncepci vězeňství, jsou potřeba ještě kroky k její realizaci a nastavit i odpovídající spolupráci s neziskovými organizacemi.

JUDr. Bedřiška Kopoldová, Za branou

 

 

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

OSense O-Sense